بایگانی برچسب: رجیستری گوشی چینی

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا Boss 63 شرکت Odscn

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا Boss 63 شرکت Odscn

رجیستری گوشی طرح نوکیا Boss 63 برای ثبت و رجیستری گوشی طرح اصلی Nokia Boss 63 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب، اعداد را پاک و سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه دستگاه …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا ۵۱۴۰ شرکت Odscn

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا 5140 شرکت Odscn

رجیستری گوشی طرح نوکیا ۵۱۴۰ برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل طرح اصلی Nokia 5140 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب، اعداد را پاک و سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه دستگاه را …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی اپل iphone 11 Pro Max

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی اپل iphone 11 Pro Max

نحوه‌ی رجیستری گوشی طرح اصلی Apple iPhone 11 Pro Max برای ثبت و رجیستری گوشی طرح اصلی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد ∗#∗#۷۸۹۷۸۹#∗#∗ را شماره‌گیری نمایید و در قسمت بالای صفحه گزینه‌ی Tools را انتخاب کنید. سپس Write IMEI را انتخاب و کد …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس V5626

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس V5626

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس V5626 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS V5626 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #∗۱۱۲۲#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و سپس دکمه‌ی Ok را …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی اپل iphone 12 Pro Max

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی اپل iphone 12 Pro Max

نحوه‌ی رجیستری گوشی طرح اصلی Apple iPhone 12 Pro Max برای ثبت و رجیستری گوشی طرح اصلی اپل آیفون ۱۲ پرو مکس بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #∗#۷۸۹۷۸۹#∗#∗ را شماره‌گیری نمایید و در قسمت بالای صفحه گزینه‌ی Tools را انتخاب کنید. سپس Write IMEI را انتخاب و کد …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری مینی موبایل هوپ V8

نحوه‌ی رجیستری مینی موبایل هوپ V8 برای ثبت و رجیستری مینی موبایل Hope V8 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #*۶۶#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب و گزینه‌ی Edit را می‌زنید سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل هوپ B86

آموزش رجیستری گوشی موبایل هوپ B86

نحوه‌ی رجیستری گوشی هوپ B86 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل Hope B86 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۱۶۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب و گزینه‌ی Edit را بزنید سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری مینی موبایل سامسونگ BM310

آموزش رجیستری مینی موبایل سامسونگ BM310

نحوه‌ی رجیستری مینی موبایل سامسونگ BM310 برای ثبت و رجیستری مینی موبایل BM310 باید مراحل زیر طی شود: گام اول: ابتدا کد #∗۶۶#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب کنید. گام دوم: گزینه‌ی Edit را انتخاب و کد ۱۵ رقمی روی جعبه گوشی موبایل را …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری مینی موبایل هوپ BM90

آموزش رجیستری مینی موبایل هوپ BM90

نحوه‌ی رجیستری مینی موبایل هوپ BM90 برای ثبت و رجیستری مینی موبایل Hope BM90 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۱۶۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب و گزینه‌ی Edit را می‌زنید سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری مینی موبایل نوکیا ۳۳۱۰

آموزش رجیستری مینی موبایل نوکیا 3310

نحوه‌ی رجیستری مینی موبایل نوکیا ۳۳۱۰ برای ثبت و رجیستری مینی موبایل ۳۳۱۰ بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۱۶۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و سپس در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را پاک کنید و شماره سریال ۱۵ رقمی روی جعبه گوشی موبایل را وارد می‌کنید. گام دوم: سپس …

ادامه نوشته »