آموزش رجیستری گوشی موبایل اینونس H1

نحوه‌ی رجیستری گوشی اینونس H1   برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل Invens H1 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۶۶#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب، اعداد را پاک و کد ۱۵ رقمی اول درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس Z80 Prime

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس Z80 Prime

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس Z80 Prime برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS Z80 Prime بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۲۳#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب، اعداد را پاک و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا ۱۰۵ شرکت Odscn

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا 106 شرکت Odscn

رجیستری گوشی طرح نوکیا ۱۰۵ برای ثبت و رجیستری گوشی طرح اصلی Nokia 105 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۰∗# را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کنید. گام دوم: برای رجیستری …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس Sun S31

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس Sun S31

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس Sun S31 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS Sun S31 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۸۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب، اعداد را پاک و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس S50

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس S50

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس S50 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS S50 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۲۳#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و گزینه‌ی SET IMEI را میزنید. …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس S60

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس S50

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس S60 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS S60 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۲۳#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و گزینه‌ی SET IMEI را میزنید. …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا Boss 63 شرکت Odscn

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا Boss 63 شرکت Odscn

رجیستری گوشی طرح نوکیا Boss 63 برای ثبت و رجیستری گوشی طرح اصلی Nokia Boss 63 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب، اعداد را پاک و سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه دستگاه …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا ۵۱۴۰ شرکت Odscn

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا 5140 شرکت Odscn

رجیستری گوشی طرح نوکیا ۵۱۴۰ برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل طرح اصلی Nokia 5140 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب، اعداد را پاک و سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه دستگاه را …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا ۲۱۰ شرکت Odscn

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا 210 شرکت Odscn

رجیستری گوشی طرح نوکیا ۲۱۰ برای ثبت و رجیستری گوشی طرح اصلی Nokia 210 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب، سپس اعداد را پاک و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد نمایید. …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا ۲۰۴۵ شرکت Odscn

آموزش رجیستری گوشی طرح اصلی نوکیا 2045 شرکت Odscn

رجیستری گوشی طرح نوکیا ۲۰۴۵ برای ثبت و رجیستری گوشی طرح اصلی Nokia 2045 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۰∗# را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI 1 را انتخاب و سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد و در آخر دکمه …

ادامه نوشته »