بایگانی برچسب: کد رجیستری گوشی چینی

آموزش رجیستری گوشی موبایل اینونس H1

نحوه‌ی رجیستری گوشی اینونس H1   برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل Invens H1 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۶۶#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب، اعداد را پاک و کد ۱۵ رقمی اول درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس Z80 Prime

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس Z80 Prime

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس Z80 Prime برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS Z80 Prime بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۲۳#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب، اعداد را پاک و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس Sun S31

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس Sun S31

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس Sun S31 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS Sun S31 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۸۰#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب، اعداد را پاک و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس S50

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس S50

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس S50 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS S50 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۲۳#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و گزینه‌ی SET IMEI را میزنید. …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس S60

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس S50

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس S60 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS S60 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۲۳#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب سپس کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و گزینه‌ی SET IMEI را میزنید. …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل کاجیتل KT5607

آموزش رجیستری گوشی موبایل کاجیتل KT5607

نحوه‌ی رجیستری گوشی کاجیتل KT5607 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل Kgtel KT5607 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۶#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1 را انتخاب نمایید. سپس اعداد به جز حروف انگلیسی را پاک و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل کاجیتل KT390

آموزش رجیستری گوشی موبایل کاجیتل KT390

نحوه‌ی رجیستری گوشی کاجیتل KT390 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل Kgtel KT390 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۶#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده SIM1 را انتخاب و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کنید و گزینه Done را بزنید. گام …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس VS500

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس VS500

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس VS500 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS VS500 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۱۱۲۲#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده IMEI1  را انتخاب سپس اعداد به جز حروف انگلیسی را پاک و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل کاجیتل KT200

آموزش رجیستری گوشی موبایل کاجیتل KT200

نحوه‌ی رجیستری گوشی کاجیتل KT200 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل Kgtel KT200 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #۰۶۶#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده SIM1 را انتخاب و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کنید. گام دوم: برای رجیستری سیم کارت …

ادامه نوشته »

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس V20

آموزش رجیستری گوشی موبایل ونوس V20

نحوه‌ی رجیستری گوشی ونوس V20 برای ثبت و رجیستری گوشی موبایل VNUS V20 بصورت زیر عمل نمایید: گام اول: ابتدا کد #∗۱۱۲۲#∗ را شماره‌گیری نمایید و در صفحه‌ی باز شده اعداد به جز حروف انگلیسی را پاک و کد ۱۵ رقمی درج شده بر روی جعبه را وارد کرده و سپس …

ادامه نوشته »